Financiranje i fiskalna odgovornost

pdf Izvještaj o izvršenju financijskog plana za period 1.1.-30.6.2023.

pdf Bilješke uz financijski izvještaji za period 1.1.-30.6.2023.
pdf Financijski izvještaji za period 1.1.-30.6.2023.

pdf Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu
pdf Financijski izvještaji za 2022. godinu

pdf Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu
pdf Financijski plan za 2023. godinu

pdf Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu
pdf Financijski izvještaji za 2021. godinu

pdf Financijski plan za 2021. godinu - rebalans br. 1
pdf Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu
pdf Financijski plan za 2021. godinu


pdf Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu
pdf Financijski izvještaji za 2020. godinu


pdf Financijski izvještaji za 2019. godinu
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za 2019. godinu
pdf Bilanca za 2019. godinu
pdf Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2019. godinu
pdf Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2019. godinu
pdf Izvještaj o obvezama za 2019. godinu
pdf Bilješke uz financijska izvješća 12-2019


pdf Financijski izvještaji za 2018. godinu


pdf Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu

  • Pregleda: 795

© All rights reserved / 2021