Srijeda 25 Travanj 2018

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.    Preuzmi

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza 2018.     Preuzmi

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2017.  Preuzmi

 

Godišnje izvješće za 2017. godinu        Preuzmi

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu    Preuzmi

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi 2017.        Preuzmi

 

Plan nabave 2017. IZMJENA br. 1        Preuzmi

Plan nabave 2017.        Preuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv)     Preuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)     Preuzmi

Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu.     Preuzmi

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika     Preuzmi

 

Pravilnik o kućnom redu 2015.            Preuzmi

Etički kodeks 2015.       Preuzmi

 Izmjene i dopune Statuta 2015.          Preuzmi

Plan nabave 2016.         Preuzmi

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za

2015. godinu       Preuzmi

 

Financijski izvještaji za 2015. godinu.     Preuzmi

Procedura naplate prihoda     Preuzmi

Statut 2015.        Preuzmi

Realizacija godišnjeg plana i programa rada škole 2014./2015.   Preuzmi

Realizacija godišnjeg plana i programa rada škole obrazovanja odraslih 2014./2015.   Preuzmi

 

Plan nabave 2015.      Preuzmi

Plan nabave 2015. – izmjena br.1     Preuzmi

Plan nabave 2015. – izmjena br.2     Preuzmi

 

 

Plan nabave 2014.       Preuzmi

Odluka o imenovanju službenice za informiranje    Preuzmi

Izjava o sukobu interesa     Preuzmi

Plan nabave 2014. izmjena br. 1     Preuzmi

Izvještaj proračuna 2014 / 12     Preuzmi

 

Plan nabave 2013.      Preuzmi

Plan nabave 2013. - izmjena br.1    Preuzmi